جلسه بررسی مسائل  و مشکلات  روستای واحد در خصوص طرح هادی روستا مشکل اسفالت و جابجایی تیر برق از حرایم خصوصی اشخاص با حضور نماینده محترم مردم کلاردشت، نوشهر و چالوس روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه 97 در دفتر دهیاری و شورای اسلامی برگزار شد.