تعویض و تعمیر لامپ چراغ روشنایی معابر روستای واحد مورخه ۲۷ خرداد ماه ۹۶